Planvastgoed, creatief in vastgoed!

Welkom op de website van Planvastgoed B.V.

Wij her- ontwikkelen woningen en bedrijfshuisvesting voor het MKB, dit betreft voornamelijk kleinschalige projecten die aansluit bij de behoefte vanuit de markt met een innovatieve visionaire blik op vastgoed. Zodanig dat ieder project met in achtneming van de stedenbouwkundige en planologische randvoorwaarden en uitgangspunten een eigen identiteit krijgt, dit afgestemd op de vraag in de markt. Met onze marktkennis beschikken wij over de kwaliteit en het creatief vermogen de vraag van gebruikers om te zetten in een vastgoedconcept.

Planvastgoed is zelfstandig en onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij geen vaste relatie hebben met bouwbedrijven of financiële instellingen. Deze onafhankelijkheid geeft planvastgoed de slagkracht om voor ieder project de beste externe partijen te selecteren.

Op deze website treft u een overzicht aan van gerealiseerde projecten en projecten die momenteel in ontwikkeling zijn en die te huur of te koop worden aangeboden.

Heeft u vragen, aarzel niet het contactformulier in te vullen!